Mới cập nhật
Tiểu Mai – Quyển 1 (Update phần 200)
Vô hình thần công (Update phần 203) - Tiểu Long
Anh hùng tại linh giới (Update phần 30)
Nỗi đau của vợ (Update phần 2)
Một câu chuyện… (Update phần 11)